Privacyverklaring

Privacy statement

Dit privacy statement is van SmartRunners en is van toepassing op alle producten en activiteiten van SmartRunners. In dit statement vind je een toelichting op de persoonsgegevens die SmartRunners van gebruikers verzamelt. Denk aan de doeleinden van de persoonsgegevens, de bewaartermijn en de beveiliging. Ook lichten we de gebruiker in over zijn of haar rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Met dit privacy statement laten we zien dat we voldoen aan de Algemene Wet Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je kijken op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Bedrijfsgegevens en toelichting

Naam: SmartRunners
Adres: Elsterweg 13, 6134 AS  Sittard
KVK-nummer: 59260386

Je kunt voor vragen of opmerkingen contact met ons opnemen door te mailen naar hanneke@smartrunners.nl

Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld. We moeten voor sommige zaken echter wel jouw persoonsgegevens delen met andere partijen. Denk aan boekhoudsoftware, marketingpartijen en de bank. Dit privacy statement gaat alleen over onze producten en diensten. SmartRunners is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde partijen. Wel werken we alleen samen met partijen die we vertrouwen en die voor zover wij weten ook jouw privacy waarborgen.

Persoonsgegevens die SmartRunners verzamelt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van onze klanten verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bankrekeningnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Leefstijlinformatie (voeding, slaap, medicijn, tabak- en alcoholgebruik, blessureverleden, sportactiviteiten)
 • Antropologische gegevens (gewicht, lengte)

Bijzondere persoonsgegevens die SmartRunners verzamelt

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij jij die actief aan ons verstrekt. We verplichten je dan ook niet om gegevens met ons te delen. Het zou voor kunnen komen dat je gegevens over je gezondheid met ons deelt omdat dat in het belang is van het traject dat SmartRunners met jou doorloopt. Dit is echter nooit verplicht. Denk aan de volgende gegevens:

 • Gezondheidsinformatie (fysieke aandoeningen, blessures, medicijngebruik)

Mochten we deze gegevens van jou hebben, dan waarborgen we de veiligheid daarvan op de manier die te lezen is onder het kopje ‘Veiligheid van je gegevens’.

Doeleinden en rechtsgronden van het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder geven we aan welke doeleinden en rechtsgronden we hebben bepaald voor het verwerken van persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevens zijn er zes grondslagen vastgelegd op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens mogen verwerken. SmartRunners maakt gebruik van de volgende vier grondslagen:

 • Op basis van een overeenkomst: voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst tussen SmartRunners en jou is het nodig om persoonsgegevens te verwerken;
 • Op basis van gerechtvaardigd belang: we achten het in jouw belang om deze persoonsgegevens te verwerken. Door rekening te houden met jouw gezondheid, leefstijl en antropologische gegevens verkleinen we de kans op blessures en dat belang schatten we hoger dan jouw privacybelangen omtrent deze onderwerpen;
 • Op basis van toestemming: je hebt ons expliciet toestemming gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken;
 • Op basis van een wettelijke plicht: we moeten deze persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke plicht te voldoen.

Persoonsgegevens

Doeleinde

Rechtsgrond

Contactgegevens, adresgegevens, naam

Contact met jou opnemen wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening

Op basis van een overeenkomst

Bankrekeningnummer, contactgegevens

Betaling afhandelen

Op basis van een overeenkomst

Leeftijd, leefstijlinformatie, antropologische gegevens

Programma’s op maat voor jou schrijven die passen bij jouw lichaam

Op basis van gerechtvaardigd belang

Contactgegevens

Mailings sturen

Op basis van toestemming

Adresgegevens

Bestelde producten bij jou bezorgen

Op basis van een overeenkomst

Evt. gezondheidsinformatie

Programma’s op maat voor jou schrijven die passen bij jouw lichaam. Hiermee waarborgen we dat je niet te intensief sport en dat je veilig sport

Op basis van gerechtvaardigd belang

Betalingsgegevens

BTW-aangifte doen

Op basis van een wettelijke plicht

Gevolgen van niet verstrekken van persoonsgegevens

Voor sommige persoonsgegevens is het niet verplicht om deze aan ons te verstrekken of om deze juist aan ons te verstrekken. Denk aan informatie rondom jouw leefstijl, je gezondheid en je antropologische gegevens. Dit betekent wel dat wij niet accuraat kunnen inschatten hoe intensief we je in trainingen kunnen belasten. Dit kan mogelijk dan ook vervelende gevolgen hebben.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

SmartRunners zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze verwerken. Hieronder vind je een overzicht met de bewaartermijnen die wij hanteren.

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Naam

Tot twee jaar na het aflopen van je lidmaatschap of je afspraak met ons

Zo kunnen we gegevens terugvinden, mochten we die nodig hebben

Adresgegevens

Tot twee jaar na het aflopen van je lidmaatschap of je afspraak met ons

Zo kunnen we gegevens terugvinden, mochten we die nodig hebben

Contactgegevens

Tot twee jaar na het aflopen van je lidmaatschap of je afspraak met ons

Zo kunnen we gegevens terugvinden, mochten we die nodig hebben of je benaderen naar aanleiding van het invullen van deze gegevens op onze website

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Tot een jaar na het aflopen van je lidmaatschap of je afspraak met ons

Zo kunnen we gegevens terugvinden, mochten we die nodig hebben

Persoonsgegevens die worden gedeeld met derden

Het liefst zouden we je persoonsgegevens niet delen, dus we doen dit alleen als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Met de partijen met wie wij samenwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierdoor weten we dat deze partijen ook op een verantwoorde manier met jouw gegevens omgaan. Hieronder vind je een overzicht van de partijen met wie we persoonsgegevens van jou delen.

Partij

Categorie

Doeleinde

Boekhoudsoftware Visma

Verwerker

Facturen versturen

InBody

Verwerker

Antropologische gegevens accuraat in kaart brengen

Bank ING

Verwerker

Betalingen ontvangen

Hostingpartij

Verwerker

Mails ontvangen en versturen en website hosten

Gmail

Verwerker

Mails ontvangen en versturen

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. Dat doen we op de volgende manieren:

 • Onze website heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat de uitgewisselde gegevens beveiligd en gecodeerd worden.
 • We maken voor al onze accounts en apparaten gebruik van sterke wachtwoorden. We gebruiken nergens dezelfde wachtwoorden voor en genereren wachtwoorden van minimaal acht tekens met willekeurige tekens, (hoofd)letters en cijfers.
 • Onze website draait op geüpdate software.
 • Niemand buiten SmartRunners heeft toegang tot onze gegevens.
 • Waar mogelijk maken we gebruik van tweestaps-verificatie, waardoor je persoonsgegevens nog achter een extra wachtwoord verborgen liggen.
 • De partners met wie we werken tekenen een verwerkersovereenkomst waardoor ze ook akkoord gaan met hoge veiligheidseisen.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je die rechten.

 • Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben.
 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om verzamelde persoonsgegevens te laten wijzigen door SmartRunners.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens door ons te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluitvorming
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: spreekt voor zich.
 • Recht op duidelijke informatie: het recht dat wij je uitleggen wat we doen met je gegevens en waarom.

Klacht indienen

Heb je een klacht over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Of ben je van mening dat wij iets rondom deze wetgeving niet goed doen. Je hebt de mogelijkheid om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Toestemming intrekken

Je kunt altijd je toestemming intrekken voor de persoonsgegevens waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onderaan in de mailing die je hebt ontvangen, vind je daarvoor een linkje.

Contact of vragen

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via hanneke@smartrunners.nl ls je de indruk hebt dat we niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, waarderen we het enorm als je ons daarvan op de hoogte stelt. Ons doel is om jouw gegevens optimaal te beschermen, dus we zullen dan gelijk aan de slag gaan.

Datum en plaats

Dit privacystatement is opgesteld op 11 mei 2021 in Sittard. Bij eventuele wijzigingen komt de nieuwste versie op de site te staan.